Livio Rajh

izložba 4

Schulz Nauman Monet (24 Hour Artwork),, 2009.

računalna animacija: DVD video: 4:3, 720 x 576, D1/DV PAL Pal standard aspect ratio; inkjet print na papiru; 3 x (150 x 150 cm); trajanje: 03’, petlja

Rad se sastoji od triptiha digitalnih grafika i videa. Modificirana fotografija Josefa Schulza, instalacija Brucea Naumana i niz studija svjetlosti CIaudea Moneta, spajanjem stvaraju hibridni artefakt novoga značenja. Rekontekstualizacija predmeta, u maniri postmodernog ponašanja, preskače ustanovljeni postupak premještanja samog predmeta u galerijski prostor. Tako, imitacija prostora (kopija rada Halle rot #2 Josefa Schulza) postaje lokacija za pozicioniranje rada Brucea Naumana. Računalna simulacija Daylight System, koji se koristi u svrhu simulacije Sunca unutar virtualnog prostora, modificira se na način da se „Sunce” približava liniji horizonta, ali je nikad ne prelazi. Rad prikazuje ciklus od 24 sata, koji je u videu sveden na svega tri minute. Time-lap sekvenca evocira seriju studija Rouenske katedrale čime je u prostor, kao važan gradbeni element, ubačena i simulacija Monetove metode. Trajanje rada odupire se samom vremenu promatranja video elementa prelaskom na grafike (na svakoj je prikazano 500 video stillova). Trajanje videa se usklađuje s radnim vremenom galerije (8 sati), te kroz naslov i modifikaciju 24-satnog ciklusa sugerira vlastite zakonitosti/sustav.

Obrazloženje žirija

Stručno povjerenstvo:

Snježana Pintarić, predsjednica, ravnateljica MSU Zagreb i viša kustosica; Nada Beroš, zamjenica predsjednice, viša kustosica i voditeljica Odjela za pedagošku djelatnost MSU Zagreb; Zdenka Badovinac, ravnateljica Moderne galerije u Ljubljani; Ivan Faktor, medijski umjetnik; Branko Franceschi, povjesničar umjetnosti; Lala Raščić, medijska umjetnica; Robert Storr, dekan na Yale School of Art u New Havenu.

Zatvori

izložba 4

MSU ZAGREB

Avenija Dubrovnik 17
10000 Zagreb, Hrvatska

UTO–NED: 11–18 sati
SUB: 11–20 sati
PON i praznici: zatvoreno